Winter
Weekend
Competitie

aanmelden inloggen

Het bestuur van de winterweekendcompetitie hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De organisatie van de winterweekendcompetie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. 

- Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt

- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt

- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als organisatie van de winterweekendcompetitie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy hierover vragen heeft, kunt u contact opnemen met het bestuur.

Persoonsgegevens van deelnemers aan de winterweekendcompetitie worden door de organisatie van de winterweekendcompetitie verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

- Communicatie over de activiteiten van de winterweekend competitie;

- Administratief doeleinde;

Uw persoonsgegevens worden door de organisatie van de winterweekendcompetitie opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking gedurende deelname aan de winterweekendcompetitie en tot (wanneer nodig voor bijvoorbeeld het afhandelen van financien) maximaal 2 jaar na beëindiging van deelname aan de winterweekendcompetitie.

Banner BTER wwc2

Nieuws

'BTER Financieel' nieuwe hoofdsponsor

August 23, 2020

BTER financieel nieuwe sponsor Winterweekend competitie

Voor het komende seizoen 2020-2021 is BTER financieel de sponsor van de Winterweekend competitie.

Resterende wedstrijden

July 20, 2020

Beste deelnemer,

We beloofden jullie terug te komen op het uitspelen van de Winterweekendcompetitie. Via deze weg ontvang je de indeling voor de nog te spelen wedstrijden. Ook vind je hier het moment waarop we de prijsuitreiking voor jouw poule doen.

 

Twitter